logo
Par skoluAktivitātesFotogalerijaBibliotēkaAvīzeSkolas dokumentiSkolēniemVecākiemStundu sarakstsE-žurnālsPL

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Vispārējās vidējās izglītības programmās stundu plāns (31016011)

Bezmaksas braukšanas iesnieguma blanka.

J. Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas nolikums.

Iesniegumu veidlapas 10. klasē uzņemšanu 2021./2022. mācību gadā

Izglītojamo uzņemšanas kārtība 10. klasēs 2021./2022. mācību gadā

Bērnu reģistrēšana 1. klasē 2021./2022. mācību gadā

Iesnieguma veidlapa pirmklasnieku uzņemšanai 2021./2022. mācību gadā

Iesnieguma veidlapa (elektroniski) pirmklasnieku uzņemšanai 2021./2022. mācību gadā

Audzināšanas darba virzieni audzināšanas mērķa un uzdevumu īstenošanai

Skolēnu mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība

Pamatizglītības mazākumtautību izglītības programmās stundu plāns (21011121)

Mācību procesa īstenošanas kārtība COVID-19 izplatības laikā

DPIP nepārtraukti sniedz pakalpojumus un atbalstu iedzīvotājiem.

Specialas pamatizglltibas mazakumtautibu programmas stundu plāns (21015321)

Pamatizglītības mazākumtautību programmas stundu plāns (21011121)

Iekšējās kārtības noteikumi

Noderīga informācija par digitālo drošību

Skolēnu un pedagogu apbalvošanas ar medaļām kārtība

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas darba kārtības noteikumi

Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība

J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzijas iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Audzināšanas darba programma

Ētikas kodekss

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma

Individuālais izglītības plāns

Nejauša fotogrāfija

Pēdējas fotogrāfijas